Y 5 Arfer Hapchwarae Da Gorau

Ffurfio Arferion Hapchwarae Da

Mae hapchwarae yn ffordd wych i blant ddatblygu sgiliau cymdeithasol, bod yn greadigol a thyfu eu cymeriad.

Fodd bynnag, mae’n bwysig sicrhau pan fydd plentyn yn chwarae gemau nad yw’n dod yn obsesiwn ac wedi’i ddatgysylltu o’r byd go iawn.

Felly dyma ein 5 awgrym i blant ffurfio arferion hapchwarae da, aros yn hapus, yn gysylltiedig â’r byd go iawn.

GWAITH CARTREF YN GYNTAF
Fel hyn gallant fwynhau eich hapchwarae gan wybod bod yr holl waith wedi'i wneud.
TERFYN AMSER
Mae gosod terfyn amser ac yna sicrhau bod eich plentyn yn dewis rhoi’r gorau iddi yn brawf grym ewyllys go iawn ac mae o fudd i adeiladu hunanreolaeth. Mae hyn hefyd yn gosod disgwyliad ar gyfer eich plentyn fel y gallant sicrhau eu bod yn ymwybodol efallai na fydd digon o amser i ddechrau gêm neu lefel newydd.
BLAENORIAETHU GWEITHGAREDDAU CORFFOROL
. Mae ymarfer corff a chwaraeon yn well i iechyd na hapchwarae ond nid mor hawdd. Mae bob amser yn bwysig annog unrhyw ymarfer corff dros hapchwarae, boed hynny'n daith gerdded syml i chwarae yn yr awyr agored gydag eraill.
CAEL RHAI CYSGU
Gall blinder effeithio'n negyddol ar hwyliau eich plentyn a'i allu i ganolbwyntio. Mae hyn yn cynnwys hapchwarae yn ogystal â'r ysgol neu allu cynnal sgwrs gyda theulu a ffrindiau. Gwnewch yn siŵr bod eich blaenoriaethau plentyn yn cysgu dros hapchwarae. Ar ddiwedd y dydd bydd y gêm yn dal i fod yno.
GWARIO AMSER GYDA PHOBL ERAILL.
Mae treulio mwy o amser gydag eraill a llai o amser yn chwarae gemau ar eich pen eich hun yn eu hystafelloedd mor bwysig i fywyd cymdeithasol cytbwys. Er y gall hapchwarae ddarparu rhyngweithio cymdeithasol ar-lein, gall hefyd eu dal mewn byd rhithwir sy'n cael eu datgysylltu oddi wrth ffrindiau a theulu yn y byd go iawn.