OnlyFans… Beth ddylech chi ei wybod
  • Yn 2019, roedd ganddyn nhw dros 60,000 o grewyr cynnwys a 7m o ddefnyddwyr cofrestredig, ac amcangyfrif o 10 miliwn o ddefnyddwyr yn 2020.
  • Mae defnyddwyr yn talu ffi tanysgrifio misol i grewyr, er mwyn gweld lluniau a fideos y maent wedi'u postio.
  • Mae tanysgrifiadau yn dechrau o £5 y mis hyd at £1,000,000. Y pris tanysgrifio ar gyfartaledd yw tua £15.
  • Mae gan OnlyFans isafswm oedran cofrestru o 18.

Felly… Beth yw OnlyFans?
Mae OnlyFans yn blatfform rhannu cynnwys ar-lein sy'n caniatáu i grewyr godi ffi unffurf am…

  • Gweld eu cynnwys, sy'n cynnwys lluniau, fideos a negeseuon testun bob mis
  • Sgwrsiwch un-i-un am arian ychwanegol
  • LFfrwd Fyw i danysgrifwyr, neu 'Fans'

Gan fod noethni yn cael ei ganiatáu ar OnlyFans, mae llawer o grewyr yn defnyddio'r platfform i rannu delweddau pornograffig a fideos ohonyn nhw eu hunain. Er nad hwn oedd y defnydd bwriadedig cyntaf ar gyfer y platfform, mae'r cynnydd yn nifer y gweithwyr rhyw sy'n symud i OnlyFans wedi rhoi enw da iddo fel safle pornograffig.

Felly… Rydyn ni'n gwybod beth yw OnlyFans, beth sydd angen i ni fod yn ymwybodol ohono?
Mae gan OnlyFans Ganllawiau Defnydd Derbyniol a Chanllawiau Cynnwys Defnyddwyr, mae'r cynnwys a bostir yn ôl disgresiwn y crëwr, a gallant bostio bron unrhyw beth y maent yn ei hoffi (cyn belled â'i fod yn gyfreithlon!).
Gwyddom y gall unrhyw un dros 18 oed rannu delweddau pornograffig ohonynt eu hunain yn gyfreithlon, ond rydym yn sylwi ar gynnydd yn nifer y plant dan oed sy’n ceisio dosbarthu lluniau amhriodol ohonynt eu hunain am rywfaint o arian, a phob dydd mae merched a bechgyn yn aros i droi’n 18 oed. gallant ymuno â OnlyFans yn gyfreithiol fel crëwr.

Cysylltiadau Diogelwch
Am Ganllawiau Defnydd Derbyniol, cliciwch yma
Am Ganllawiau Cynnwys Defnyddwyr, cliciwch yma
TI weld tudalen OnlyFans About, cliciwch yma
Nid oes gan OnlyFans dudalen rheolaethau rhieni, gan na fwriedir i'r platfform gael ei ddefnyddio gan unrhyw un o dan 18 oed. Er mwyn cyfyngu mynediad eich plentyn i lwyfannau, gweler y rhestr isod.
Sut i gyfyngu gwefannau ar Google Chrome
Sut i gyfyngu ar wefannau ar Safari
Gallwch hefyd gysylltu â'ch darparwr rhyngrwyd i gael rhagor o wybodaeth am sut i rwystro gwefannau ar eich dyfeisiau cartref.