Adnoddau

O fewnwelediadau a chyngor i weithgareddau a deunydd cwrs ar gyfer ysgolion, mae ein llyfrgell adnoddau yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch.

Mae llawer o adnoddau ar gael i athrawon, rhieni, gweithwyr allweddol a phlant ynghylch diogelwch ar-lein, yn enwedig o ran cadw fforwyr ifanc yn ddiogel yn yr oes ddigidol sy’n datblygu’n gyflym heddiw. I wneud pethau hyd yn oed yn haws, rydyn ni wedi rhoi ein llyfrgell ein hunain o adnoddau defnyddiol at ei gilydd i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth, yn y gwaith ac yn y cartref.

P’un a ydych chi’n chwilio am wybodaeth a chyngor cyffredinol ar ein blog, neu os oes angen mynediad at ddeunydd cwrs i-vengers unigryw i’w ddefnyddio mewn ysgolion trwy ein platfform diogelwch ar-lein, fe welwch y cyfan yma mewn un lle. Popeth sydd ei angen arnoch i gael y wybodaeth ddiweddaraf, aros yn ddiogel a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Mae’n bwysig bod gan bawb fynediad at wybodaeth berthnasol am ddiogelwch ar-lein i blant. Trwy aros yn wybodus ac addysgedig, gallwn ni i gyd helpu i wneud yr amgylchedd ar-lein yn lle gwell i archwilwyr digidol.

Prif I-Venger, Traci Good

Blog

Os ydych chi’n chwilio am y wybodaeth, y cyngor neu’r mewnwelediadau diweddaraf gan ein tîm o arbenigwyr diogelwch ar-lein, fe welwch y cyfan mewn un lle ar ein blog. Popeth y mae angen i athrawon, rhieni, plant, pobl ifanc yn eu harddegau a gweithwyr hanfodol ar draws y gymuned ei wybod. Ewch i’n blog

Ewch i’n blog

Llwyfannau diogelwch ar-lein

Os oes gennych chi i-vengers ar waith ym mlynyddoedd 5 a 6 yn eich ysgol, mewngofnodwch i’n platfform diogelwch ar-lein i gael mynediad at ddeunydd cwrs, gweithgareddau a thaflenni gwaith unigryw i blant a staff.

Mewngofnodwch i’n platfform diogelwch ar-lein

Ddim yn aelod yn barod?

Cysylltwch â'r tîm i ddarganfod mwy am fanteision gweithredu i-vengers yn eich ysgol.

Cysylltwch â ni

Gwasanaethau

O weithdai rhyngweithiol i hyfforddiant a chymorth proffesiynol, rydym yn darparu ystodeang o wasanaethau ar gyfer codiymwybyddiaeth a diogelu safonau mewnysgolion a chymunedau.