Rheoli eich ffôn symudol

Rheoli Eich Ffôn Symudol

Mae ffôn symudol yn ffordd wych i ni gymdeithasu, chwarae gemau ac adeiladu sgiliau sydd bellach yn ofynnol yn y byd modern.

Fodd bynnag, mae’n bwysig sicrhau wrth ddefnyddio ffôn symudol eich bod yn ei reoli fel nad yw’n effeithio’n andwyol ar eich bywyd.

Felly dyma ein 5 awgrym i blant reoli eu ffonau symudol ac aros yn hapus ac yn gysylltiedig.

CAEL RHAI AMSER RHYDD FFÔN
Mae cael amser heb ffôn mor bwysig i chi ac eraill o'ch cwmpas. Felly cymerwch fwy o sylw ohonynt a cheisiwch fod mor egnïol â phosibl
GWIRIO EICH FFÔN SYMUDOL YN LLAI AML
Mae mor anodd peidio â bod yn hysbys; fodd bynnag, ni ddylech deimlo'r angen i ymateb i bob neges ar unwaith. Yn lle hynny cymerwch seibiant, nid yw'r neges yn mynd i unrhyw le
PEIDIWCH DEFNYDDIO CHI FFÔN CYN GWELY
Mae gadael i'ch ymennydd ddirwyn i ben am 1 awr cyn i chi fynd i gysgu a gadael eich ffôn y tu allan i'ch ystafell yn allweddol i gwsg aflonydd
TROI I FFWRDD
Mae’n normal ac yn iawn i ddiffodd eich ffôn i’w atal rhag tynnu eich sylw. Boed yn eistedd i lawr am bryd o fwyd, yn gwneud gwaith cartref neu'n treulio amser gyda theulu neu ffrindiau.
HYSBYSIADAU
Rheolwch eich hysbysiadau a pheidiwch â gadael iddynt eich rheoli chi. Defnyddiwch eich gosodiadau i ddangos yr hyn sy'n bwysig yn unig neu i'w diffodd os ydynt yn eich poeni