TikTok… Beth ddylech chi ei wybod
 • 3.7 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol
 • Yr amser ymgysylltu ar gyfartaledd yw 41 munud fesul defnyddiwr bob dydd

Felly… Beth yw TikTok?

Ar gyfer beth mae'n cael ei ddefnyddio? Beth ddylem ni gadw llygad arno? Yn bennaf oll… Sut allwch chi wneud TikTok yn lle mwy diogel i'ch plant?

Mae TikTok yn gymhwysiad cyfryngau cymdeithasol lle gall ei ddefnyddwyr greu fideos yn amrywio o 15 eiliad i 1 munud gan wneud unrhyw beth maen nhw'n ei hoffi. Y fideos mwyaf poblogaidd i'w creu yw cydamseru gwefusau, dawnsio a heriau, a dewisiadau eraill llai poblogaidd yw sgits comedi, addysgu a thrafodaethau gwleidyddol. Gydag opsiynau i ‘ddeuawd’ fideo, lle gallwch chi ymateb i fideo wedi’i wneud gyda’ch fideo eich hun, gall TikTok gysylltu pobl o bob cwr o’r byd gyda chlicio botwm.

Defnyddir TikTok yn bennaf ar gyfer adloniant, ond yn aml mae pobl yn defnyddio'r platfform i ennill dilyniant a phoblogrwydd ymhlith ffrindiau a dieithriaid. Gall fod yn hawdd iawn ac yn gyflym ennill dilyniant mawr ar TikTok, sy'n cadw defnyddwyr i ddod yn ôl am fwy.


Nawr rydyn ni'n gwybod beth yw TikTok, beth yw'r pethau y dylem fod yn ymwybodol ohonynt yn yr app?

Mae’r ap yn cynnwys tudalen ‘i chi’ – tebyg i linell amser Facebook neu Instagram, ond nid chi sy’n rheoli pa fideos sy’n cael eu dangos i chi. Gall hyn fod yn wych – gallwch gael eich amlygu i gynnwys addysgol hynod ddefnyddiol, neu weld dawnsiau a heriau newydd sy'n tueddu i fodoli.

Peryglon cael porthiant na allwch ei reoli, fodd bynnag, yw y gallai unrhyw beth ddod i'r amlwg. Mae gan TikTok ganllawiau cymunedol llym, a'r rhai na-na mwyaf yw:

   • Postio cynnwys neu noethni penodol
   • Sylwadau sbamio
   • Bwlio neu aflonyddu ar ddefnyddwyr eraill
   • Postio gwybodaeth bersonol

Lle mae'n dda iawn bod TikTok yn cymryd diogelwch defnyddwyr mor ddifrifol, gyda biliynau o fideos yn cael eu huwchlwytho bob dydd, mae'n siŵr y bydd rhai yn cwympo trwy'r craciau, a heb unrhyw reolaeth dros ba fideos a allai ymddangos, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r rheolaethau rhieni y gallwch eu gosod i sicrhau bod eich plant mor ddiogel â phosibl wrth ddefnyddio'r ap.


Sut allwn ni gadw ein plant yn ddiogel ar TikTok?

Yn gyntaf, mae angen i ni fod yn ymwybodol o'r gofyniad oedran ar gyfer TikTok, sef 13+ oed. Rydym yn deall bod rhieni weithiau'n gwneud y penderfyniad i ganiatáu i'w plant fynd ar apiau cyn iddynt fodloni'r gofynion oedran, sef dewis y rhieni yn gyfan gwbl, ac os yw'r rhieni'n hapus ac yn monitro gweithgaredd eu plant, mae hynny'n hollol iawn ac yn ddiogel.

Mae gan TikTok dudalen yn benodol i rieni ei darllen am eu canllawiau diogelwch a'u hawgrymiadau i chi eu gweithredu – https://support.tiktok.com/en/privacy-safety/for-parents-en

Mae gan TikTok nodwedd 'Adroddiad', felly os yw fideo yn amhriodol neu'n peri gofid, gellir ei riportio, ei adolygu a'i dynnu i lawr o'r app.


Nodweddion Preifatrwydd

Gyda TikTok, gallwch chi breifateiddio bron popeth ar eich cyfrif, gan gynnwys:

Sylwadau: Gallwch chi ddiffodd eich sylwadau, eu hidlo fel mai dim ond eich ffrindiau all wneud sylwadau, neu adael i bawb sydd â chyfrif TikTok wneud sylwadau ar eich fideos. Sylwch mai'r gosodiad diofyn ar gyfer sylwadau yw pawb.

Blocio: Gallwch rwystro defnyddwyr rhag gweld a rhyngweithio â'ch cynnwys ar TikTok.

Negeseuon Uniongyrchol:Mae dau opsiwn ar gyfer Negeseuon Uniongyrchol, sydd i ffwrdd a ffrindiau yn unig. Mae'n rhaid i chi fewnbynnu eich rhif ffôn symudol er mwyn anfon negeseuon uniongyrchol.

Preifatrwydd Cyfrif: Gallwch gael eich cyfrif wedi'i osod yn gyhoeddus, lle gall unrhyw un weld eich cyfrif a'ch fideos, yn ogystal â'ch fideos yn ymddangos ar y dudalen 'I Chi', neu gall eich cyfrif fod yn breifat, lle gallwch reoli pwy sy'n eich dilyn a gweld eich fideos.

Deuawd: Yn debyg i sylwadau, gallwch chi ddiffodd deuawdau, felly ni all pobl ymateb i'ch fideo gyda fideo arall, na gadael i'ch ffrindiau ddeuawd ond nid dieithriaid, ac yn olaf, gallwch chi adael i bawb ddeuawd eich fideo os dymunant.