Roblox… Beth ddylech chi ei wybod
  • Mae gan Roblox sgôr PEGI o 7+
  • Defnyddir Roblox ledled y byd, gyda 150,000,000 o ddefnyddwyr
  • Mae gan Roblox ei arian cyfred ei hun ‘RoBux’ y gallwch ei brynu i addasu’ch avatar a phrynu offer gêm gan ddechrau ar £4.59 a hyd at £18.49. Gall defnyddwyr hefyd ddewis tanysgrifiad i gael RoBux yn fisol.

Felly… Beth yw Roblox?

Offeryn creu gemau ar-lein yw Roblox lle mae’r rhan fwyaf o’r gemau’n cael eu creu gan grewyr gemau amatur. Mae’r gwneuthurwyr gemau hyn yn gallu creu a chyhoeddi gemau i’r gymuned gan ddefnyddio offer y mae’r wefan yn eu rhoi i chi, a gall defnyddwyr geisio creu gemau na allant ddod o hyd iddynt yn unrhyw le arall ar-lein. Gall y gemau hyn wedyn gael eu chwarae gan unrhyw un unrhyw le yn y byd, yn aml ar-lein gyda’i gilydd, trwy raglen ffôn neu lechen neu borwr gwe.


Felly, rydyn ni’n gwybod beth yw Roblox… Beth sydd angen i ni fod yn ymwybodol ohono?/h4>
Oherwydd bod y cynnwys yn Roblox yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr, nid yw’n cael yr un graddau oedran trwyadl â chynnwys a wneir gan gwmnïau fel EA Games.

Mae Roblox fel gwefan yn cael sgôr PEGI 7 yn y DU, gyda manylion graddio sy’n dweud yn benodol nad oes gwaed. Fodd bynnag, dim ond sgôr o’r platfform ei hun ac ychydig o gemau sampl yw’r sgôr hon. Nid oes sgôr ar gyfer y gemau a grëwyd.

Wedi dweud hyn, mae Roblox yn monitro ac yn hidlo gemau a ystyrir yn amhriodol ar gyfer y platfform, gyda rhesymau dros ddileu yn cynnwys rhegi, trais graffig a delweddau amhriodol.


Nodweddion Diogelwch

  • Mae hanes sgwrsio chwarae gêm ar gael
  • Hanes neges breifat
  • Hanes prynu
  • Hanes creu gêm
  • Gemau a chwaraewyd yn ddiweddar

Mae gan Roblox ganolfan wybodaeth rheolaethau rhieni y gallwch ei chyrchu yma

I gael gwybodaeth am Ganllawiau Cymunedol Roblox, cliciwch yma