Tip #6

Rydyn ni bob amser yn ceisio osgoi bod yn wael, felly peidiwch â lawrlwytho pethau i’ch cyfrifiadur heb ofyn. Efallai y bydd eich cyfrifiadur yn mynd yn sâl!