Tip #1 CY

Triniwch eich cyfrinair fel eich brws dannedd – peidiwch byth â’i rannu ag unrhyw un arall, a’i newid yn rheolaidd!